Indefiníció

Kis emblémaÍgy is lehet nézni a dolgot. Nem államkereszténység, nem kurzuskatolicizmus, nem kegy és nem kizárás. Nem nemzetvallás, nem a párt kijelölte pártatlan szakértők súlyos szava.

„Előfordulhat, hogy akarata ellenére rossz szolgálatot tesz az egyháznak, aki a kereszténység »megkülönböztető vonását« hangoztatja, és aki a különbözés logikájával kívánja meghatározni, hogy mi az, ami »különösen« katolikus. Hiszen a megkülönböztetés logikájához az elkülönítés, a leválasztás, az eltávolodás is hozzátartozik. A különböző, a más itt az, amiben a másik nem osztozik a sajátunkkal, és amit nem közösen birtokol velünk. Aki másokat kizárva – magával a kizárással – akarja megőrizni önazonosságát, arról nagyon hamar kiderül, hogy ideológiát követ. Az ideológiákat pedig nagyrészt az a szándék vezérli, hogy a különbségek meghatározásával szorosabban láncolják magukhoz követőiket.” Olvass tovább »

Spiró-interjú
| 2012.01.15. | 21:49 | Polker | Nincs hozzászólás

Kis emblémaSok más mellett a polker alakzatról is van fontos mondanivalója Spiró Györgynek a nol.hu-n ma megjelent interjúban. Amúgy meg: dokumentálni mindent, nap mint nap. Kellene. Reménytelen.

Spiró jóhiszeműségét, nem, nem a Tízparancsolattal kapcsolatban, az nyilván rendben van, hanem ami a kelet-európai politikai kereszténység és az egyházi vallásosság közti éles határt illeti, nehéz osztani, noha rokonszenves: nagylelkű, minimum megengedő. Olvass tovább »

Ahogy schmittifikálódik minden

Kis emblémaAhogy kerekedik, teljessé válik az összkép, ahogy definiálódik a nemzeti kultúra. Lassan be van fejezve a nagy mű, igen. Hogyan forog majd végképp felpörögve a gép, hogy néz ki majd a sabbat, az alkotó pihenése? Mi meg mit csinálunk akkor, mivé lettünk akkorra? Schmitt lopott fércműve, fércművé lopott, nagyon kis, éppen hogy doktorija (summa cum laude) és a megkésett védés, a kínos szellemi produktum körbeépítése Orbán dr. nemzetvédő rendszerével – a felsőoktatásban való részesedés esélyének lerombolását, az értelmiségi kultúra távlati, ámde maradéktalannak szánt felszámolását is hozzávéve, vele úgyszólván egy kalap alatt – a tudományos munka, a doktori képzés és fokozat, az emberi teljesítmény, az intellektuális becsületesség, az oppnensi ítélőképesség, a maradék egyetemi autonómia, a rektori, dékáni, egyetemi oktatói tisztesség stb. sírját is megásta. Olvass tovább »

Szegény ökumené
| 2012.01.14. | 21:34 | Polker | Nincs hozzászólás

Kis emblémaEzzel a címmel olvasható esszé Mártonffy Marcelltől a fideszes egyházi törvény és a vallásos hit összeegyeztethetetlenségéről az Élet és Irodalom 2012/1. számában. Nem egészen friss megjelenés, de (tartok tőle, még jó darabig) aktuális szöveg. Egy részlet belőle – sajnos, érthetően, ez évtől az internetes változat sem ingyenes: Olvass tovább »

Furfangos terapeuták
| 2012.01.14. | 13:32 | Polker | Nincs hozzászólás

Kis emblémaKis színes a Magyar Kurír című felekezeti hírharsonából: a pápa és a krokodilbébi. Utóbbi kubai. A római Biopark állatkert érzékeny ötletgazdái bizonyára a valósággal való érintkezés iszonyát (Berührungsangst) kívánják orvosolni, felfigyelve a kiemelkedő német tradíciópolitikus személyiségének sok hívőben is aggodalmat keltő zavarára. Lelkipásztori szempontból is üdvözlendő kezdeményezés. Videó itt is.

Izmusok
| 2012.01.14. | 12:52 | Polker | Nincs hozzászólás

Kis emblémaA csepel.hu honlap boncasztalán – ezúttal itt – együvé került Wass Albert, Mária Szeplőtelen Szíve, Orbán Viktor, a(z ó)keresztény hagyomány, az ellenség fenyegető képe és bizonyára (kimondatlanul, láthatatlanul, érzékelhetetlen metafizikai valóságában) az ellenségszeretet nemes, a keresztényeket mindenki mástól megkülönböztető  indulata. Valamint a címzetes esperes és a helyi polgármester. Egy így, önmagában is elég szép ahhoz, hogy az összesűrűsödő széptani impulzus babonázó erejével hasson. Elegendő szemlélni, kommentárra aligha szorul. Megörökíteni viszont meg kell: beállítani a szöveg-, illetve mediális tanúk végtelen sorába. Terméketlen ismétlés, ugyanaz sokadszor. Nem nyilatkoztat ki semmit, belefáradt. Olvass tovább »

Egyházügyi törvény: Vankó Zsuzsanna hozzászólása
| 2012.01.10. | 22:16 | Polker | Nincs hozzászólás

Kis emblémaA tisztán látó (tiszta szívű) teológusasszony kiváló cikket adott közre a mai Népszabadságban a (miért ne segítenénk bevésni a távoli, igen távoli kollégája, Semjén Zsolt jegyezte bonmot-t) a sokszorosan emlékezetes 2011-es év „kodifikációs remekművéről” (vagy műremekéről? – az eredményt illetően édesmindegy). Egy részlet:  Olvass tovább »

Szociális és politikai, antik és (poszt)modern
| 2012.01.10. | 21:00 | Polker | Nincs hozzászólás

Kis emblémaEgy érdekes lelet, olvasásra ajánlom: Jakab Attila vallástörténész írása a szociális érzékenység ókeresztény modelljének időszerűségéről. Az Egyházfórumban jelent meg. E modellnek a tanulmány szerint mintegy természetes oppnense a mai (orbáni) Magyarországra is ránehezedő politikai kereszténység. Olvass tovább »

Miféle postillák?

Kis embléma

A poszttradicionális állapotról, à la carte (postale). Ha már posztol a világ. Poszt-posztamens. Variációk egy utóérzetre, közelebbről pedig a Ki hitte volna két éve nótájára.

A naplóíró  –  blogger, glossator, szerző stb. – igyekezett könnyen megjegyezhető, blikkfangos, csattanós, figyelemfelkeltő címet és alcímet választani. Ajaj. A poszttradíció még csak-csak, a postillák (vagy posztillák?) ingoványos talaj. A ‘postillæ köztudottan Olvass tovább »